·         Cumhurbaşkanlığı    

·         Türkiye Büyük Millet Meclisi

·         Başbakanlık

·         Adelet Bakanlığı

·         İçişleri Bakanlığı

·         Dışişleri Bakanlığı

·         Milli Eğitim Bakanlığı

·         Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

·         Yükseköğretim Kurulu

·         Sayıştay

·         Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

·         Rekabet Kurumu

·         Sermaye Piyasası Kurulu

·         Reklam Özdenetim Kurulu

·         Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

·         Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

·         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

·         Türk Patent Enstitüsü

·         Merkez Bankası

·         Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

·         Türkiye İstatistik Kurumu

·         Devlet Planlama Teşkilatı

·         Milli Kütüphane

·         Sosyal Güvenlik Kurumu

·         Genelkurmay Başkanlığı

·         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

·         Milli Savunma Bakanlığı

·         Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

·         Içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

·         Içişleri Bakanlığı Mahalli Idareler Genel Müdürlüğü

·         Milli Istihbarat Teşkilatı

·         Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

·         Yüksek Seçim Kurulu

·         Adalet Akademisi

·         Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

·         Türkiye Noterler Birliği

·         Adli Tıp Kurumu