İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hedefi, değişen ve gelişen toplumsal ve ticari hayatın ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verebilecek meslekî bilgiye hakim, hukuk nosyonuna sahip, saygılı, meslek haysiyetini öne çıkaran 21. Yüzyılın nitelikli hukukçularını yetiştirmektir. Bu amaçla, Fakültemiz, hukuk eğitimini farklı bir içerik ve metot ile sunmayı amaçlamaktadır. İçerik olarak, klasik hukuk eğitiminin temel branşlarından olan Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku gibi alanlar yanında bilişim suçları, gen hukuku, iletişim hukuku, bankacılık ve finansman hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası tahkim gibi alanlarda da dersler verilmektedir. Metot olarak ise, konular, klasik hukuk eğitim metodundan farklı olarak pratik uygulamaları da içerecek olaylarla desteklenen, Anglo - Amerikan hukuk fakültelerinde kullanılana benzer bir metotla, temel bilgileri çok kolay biçimde öğrenmeye imkan verecek bir formda öğrenciye sunulmaktadır. Gelişen teknolojik ve ekonomik yapıya göre dizayn edilmiş bir hukuk eğitiminin verilebilmesi için lazım gelen her unsur Fakültemiz bünyesinde bulunmaktadır. Fakültemizde eğitim programının % 30’unun İngilizce olması esası dikkate alındığında yabancı dilde hukuk terminolojisini daha kolay edinebilme imkanı yanında İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenme imkanı da sunulmaktadır. Fakültemizde hukuk mesleğinin öğrencilere tanıtılması ve öğrencilerin ileride icra edecekleri meslekleri ve uygulamayı yakından tanımaları amacıyla dört yıllık lisans eğitiminin her aşamasında yurt içindeki ve dışındaki önde gelen hukuki kurumlarla ve hukuka yardımcı birimlerle tanışmalarını ve oralarda staj yapabilmelerini sağlayacak imkanlar yaratılmaktadır.
ETKİNLİKLER
SOSYAL MEDYA

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hedefi, değişen ve gelişen toplumsal ve ticari hayatın ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verebilecek meslekî bilgiye hakim, hukuk nosyonuna sahip, saygılı, meslek haysiyetini öne çıkaran 21. Yüzyılın nitelikli hukukçularını yetiştirmektir. Bu amaçla, Fakültemiz, hukuk eğitimini farklı bir içerik ve metot ile sunmayı amaçlamaktadır. İçerik olarak, klasik hukuk eğitiminin temel branşlarından olan Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku gibi alanlar yanında bilişim suçları, gen hukuku, iletişim hukuku, bankacılık ve finansman hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası tahkim gibi alanlarda da dersler verilmektedir. Metot olarak ise, konular, klasik hukuk eğitim metodundan farklı olarak pratik uygulamaları da içerecek olaylarla desteklenen, Anglo - Amerikan hukuk fakültelerinde kullanılana benzer bir metotla, temel bilgileri çok kolay biçimde öğrenmeye imkan verecek bir formda öğrenciye sunulmaktadır.

Gelişen teknolojik ve ekonomik yapıya göre dizayn edilmiş bir hukuk eğitiminin verilebilmesi için lazım gelen her unsur Fakültemiz bünyesinde bulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim programının % 30’unun İngilizce olması esası dikkate alındığında yabancı dilde hukuk terminolojisini daha kolay edinebilme imkanı yanında İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenme imkanı da sunulmaktadır.

Fakültemizde hukuk mesleğinin öğrencilere tanıtılması ve öğrencilerin ileride icra edecekleri meslekleri ve uygulamayı yakından tanımaları amacıyla dört yıllık lisans eğitiminin her aşamasında yurt içindeki ve dışındaki önde gelen hukuki kurumlarla ve hukuka yardımcı birimlerle tanışmalarını ve oralarda staj yapabilmelerini sağlayacak imkanlar yaratılmaktadır.