10502023_1006437392707434_6354867826050481380_n.png 

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Bulut​

"Salt mevzuat bilgisi kişiyi yetkin bir hukukçu yapmaz; kuralların amacını kavramak, temelinde yer alan sosyo-ekonomik gerçekliğe vakıf olmak ve onları başka toplumların kurallarıyla kıyaslama becerisine sahip olmak gerekir."​