Fakültemiz kurulmadan önce, önde gelen akademisyenler, Anayasa ve Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri, tecrübeli hakim bürokrat ve avukatlarla yaptığımız mülakatlar sonucu hukuk lisans eğitimimizin kapsam ve içeriği şekillenmiştir. Türk hukukuna ilişkin zorunlu olarak verilmesi gereken dersler Türkçe, değişen toplumsal ve ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla konulan diğer dersler ise Türkçe veya İngilizce olarak programımızda yer almıştır. Hukuk Fakültemizin 1. sınıfında Üniversitemizde ortak olarak okutulan dersler de yer almaktadır. Bu derslerin verilmesinin amacı hukuk eğitimi için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. Hukuk eğitimi süresince öğrencilerimiz uzmanlaşmak istedikleri alanlara ilişkin dersleri seçme imkanına sahip olmaktadır. Öğretim üyesi danışmanlarımız da bu seçimleri yaparken öğrencilere danışmanlık yapmakta, onları yönlendirmektedir. Eğitim programımızda derslerin %30’u İngilizcedir. Bu şekilde öğrencilerimizin hukuk terminolojisi konusunda bilgisi artırılmakta, bunun yanısıra yabancı ve uluslaralarası hukuklara aşinalığı sağlanmaktadır. Amacımız, fakültemizden mezun olduklarında akademisyen olabilecek; hâkimlik, savcılık ve avukatlık yapabilecek; diplomasi ve mülki idare alanlarında, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilecek nitelikli ve yabancı dil bilgisine sahip hukukçular yetiştirmektir.