Başvuru Şartları

  • GNO- Genel Not Ortalaması:  min. 2,00/4,00 veya 53,33/100
  • AL​ES (tezli programlar için):  Eşit Ağırlık min. 55 puan

Başvuru Belgeleri

  • Tranksript (orjinali mülakat sırasında getirilebilir)
  • ALES (tezli programlar için)
  • Diploma/ geçici mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi (orjinali kayıt sırasında istenecektir)
  • 2 adet vesikalık fotograf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Niyet Mektubu / Araştırma Önerisi:  “Neden İstanbul Şehir Üniversitesi’ni tercih ettiğiniz” cevabı yanında , hangi konuda nasıl bir akademik çalışma yapmak istediğinizi belirten 1-3 sayfalık bir araştırma önerisi (research proposal) dir. Çalışmak istediğiniz konuyu açıklayan, mümkünse hangi teoriler veya yaklaşımlar bağlamında, ne tür bir metodoloji ile, hangi soruları sorarak çalışmak istediğinizi belirten bir yazıdır. 
  • Referans Mektubu:  Online başvuru formunda referanslar ksımına en az iki isim belirtilmelidir.  Referans mektupları antetli zarfta ve imzalı olmalı, e-posta yoluyla gönderilecekse kurumsal e-posta adresi tercih edilmelidir. Referans mektupları sbe@sehir.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektupları için bir standart şablon / örnek referans mektubu bulunmamaktadır. ​

 Online Başvuru için tıklayınız.