TOPLAM KREDİ: 21

Ort. Dönemsel Kredi:   9-12

TOPLAM AKTS: 120

I. DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

KR

AKTS

ÖN KOŞUL

HUK  501

Araştırma Yöntemleri       

3

0

0

7,5

YOK

SEÇXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

YOK

SEÇXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

YOK

SEÇXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

YOK

 

TOPLAM

9

30

 

II. DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

KR

AKTS

ÖN KOŞUL

SEÇXXX

Seçmeli Ders

3

0

0

7,5

YOK

SEÇXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

YOK

SEÇXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

YOK

SEÇXXX

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

YOK

 

TOPLAM

9

30

 

III. DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

KR

AKTS

ÖN KOŞUL

HUK 599

Tez Dersi

 

 

0

30

 

 

TOPLAM

0

30

 

IV. DÖNEM

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

KR

AKTS

ÖN KOŞUL

HUK 599

Tez Dersi

 

 

0

30

 

 

TOPLAM

0

30

 

 

SEÇMELİ DERSLER

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

KR

AKTS

ÖN KOŞUL

HUK 502            

Suç Teorisinin Genel Esasları         

3

0

3

7,5

YOK

HUK  503

Yaptırım Teorisinin Genel Esasları

3

0

3

7,5

YOK

HUK 504

Kabahatler Hukuku

3

0

3

7,5

YOK

HUK 505

Hayata Karşı Suçlar

3

0

3

7,5

YOK

HUK 506

Mülkiyet Hakkı Açısından İdarenin Mal Edinme Usulleri

3

0

3

7,5

YOK

HUK 507

Kolluk ve İnsan Hakları

3

0

3

7,5

YOK

HUK 508

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Türkiye

3

0

3

7,5

YOK

HUK 509

İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması

3

0

3

7,5

YOK

HUK 510

Hukuk Devleti ve İdarenin Sorumluluğu

3

0

3

7,5

YOK

HUK 511

Küreselleşmenin Sosyal Devlet ve Kamu Hizmetlerine Etkisi

3

0

3

7,5

YOK

HUK 512

Azınlık Hukuku

3

0

3

7,5

YOK

HUK 513

Bilişim Suçları

3

0

3

7,5

YOK

HUK 514

Osmanlı Ceza Hukuku

3

0

3

7,5

YOK

HUK 515

Osmanlı Hukukunda Tüzel Kişiler

3

0

3

7,5

YOK

HUK 516

Vatandaşlık Hukuku

3

0

3

7,5

YOK

HUK 517

Anayasa Hukukunun Temel Metinleri: Osmanlıdan Günümüze

3

0

3

7,5

YOK

HUK 518

 İcra ve İflas Suçları

3

0

3

7,5

YOK

HUK 519

Vergi Suç ve Cezaları

3

0

3

7,5

YOK